ประกาศ

ผู้เข้าร่วม “สพฐ.เกมส์” 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ยโสธร เขต 1 ยังไม่สามารถ Print รับเกียรติบัตรได้

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 111 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
Phone | Fax: (+66) 04-571-1419 eMail : sastar2012@gmail.com